Sök

Kategorier

Bästsäljare

Extrapriser

Tillverkare

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Policy avseende integritet och marknadsföring hos Alec´s Golf AB. Denna policy beskriver hurAlec´s Golf AB (org.nr. 556122-4147), nedan benämnd Alec´s Golf, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

Alec´s Golf  är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor, eller kontakta oss för reklamation, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.
Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbshop, kontaktar oss via kontaktformulär. Den insamlade informationen vid beställning av varor inkluderar ditt namn, din e-postadress, din adress, samt ditt telefonnummer. 

Användning av information

Alec´s Golf behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, och betalning via faktura, betalkort eller annat betalningsmedel.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som besvarande av frågor kring produkter, samt reklamationer.
 • Förhindra bedrägerier samt utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, som till exempel bokföringslagen.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning, samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp och leverans av våra produkter.

Laglig grund för insamlande av data

 • Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor samt tillhandahålla service.
  • Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
  • Vika personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande lagstiftning efterlev, såsom t.ex. bokföringslagen.
  • Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
  • Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy. Alec´s Golf kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning, eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor och bokföringsbyrå), samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, affärssystemsleverantörer, när det så behövs för att fylla ett beställt åtagande.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra, eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor, eller andra tillfällen då lagen så kräver.

Cookies och andra verktyg

Alec´s Golf använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar
Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.
Det finns två typer av cookies:
 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.
 • Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Delafunktionen

Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion

Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Säkerhet och informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet eller lagras på enheter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer och servar som används för att lagra personligt identifierbar information finns därför i avsedd och säker miljö i Sverige.

Ändring av Integritetspolicy

Alec's Golf äger rätt att vid behov ändra och komplettera Integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

".(9761*5750)."