Sök

Kategorier

Bästsäljare

Extrapriser

Tillverkare

Flygbild över Tyresö Golfbana 2016

Tyresö Golf flygbild

Med anledning av det nya detaljplanearbetet med pågående samråd för hotell, golf och bostäder, vill vi från Tyresö Golfbanas sida förtydliga att golfbanan inte kommer att påverkas i någon större omfattning. Tyresö golfbana är idag en bana med par 65 och det kommer vi att ha även efter att den planerade byggnationen är klar. I nedanstående skiss förändras hål 1 från par 4 till par 3, däremot förlängs hål 17 från par 3 hål till par 4. 

Vi på Tyresö golf tror på utveckling och förnyelse av Bäverbäcksområdet och kommer alltid att arbeta för Tyresö golfbanas bästa.

Tyresö golf skissförslag 2017

På den här sidan kommer vi att presentera uppdaterad information.