Sök

Kategorier

Bästsäljare

Extrapriser

Tillverkare

2018-06-05

Vi ber om ursäkt för att det tagit så lång tid med ny information, men det beror på långsam hantering av ärendet i kommunen. Vi har planerat för att starta ombyggnaden av hål 1 med ny green och nya utslag i höst. Det hade passat perfekt för undvikandet av störningar i golfspelet. Ombyggnad av Driving Rangen planerad till våren 2019. 

Men med tanke på att det har arbetats med att förändra Bäverbäcksvägen under mer än 15 års tid och ärendet ånyo skjutits upp, kan inga beslut om förändringar tas före laga kraft vunnen detaljplan.

Vi förstår att oklara besked skapar oro och osäkerhet, men vi kan inte påverka processen på något sätt. Vi återkommer med information i god tid innan vi gör några ombyggnader.

Tack för ert tålamod.

2018-06-04

Så här skulle Bäverbäcksvägen KUNNA se ut!

Bäverbäcksv vision 2 form

2018-06-04

Så här ser Bäverbäcksvägen ut 2019!

Bäverbäcksv idag

Flygbild över Tyresö Golfbana 2016

Tyresö Golf flygbild

På den här sidan kommer vi att presentera uppdaterad information om planerade förändringar.

2017-09-19

Med anledning av det nya detaljplanearbetet med pågående samråd, 19 september - 10 oktober 2017, för hotell, golf och bostäder, vill vi från Tyresö Golfbanas sida förtydliga att golfbanan inte kommer att påverkas i någon större omfattning.

Tyresö golfbana är idag en bana med par 65 och det kommer vi att ha även efter att den planerade byggnationen är klar. I nedanstående skiss förändras hål 1 från par 4 till par 3, däremot förlängs hål 17 från par 3 till par 4. 

Vi på Tyresö golf tror på utveckling och förnyelse av Bäverbäcksområdet och kommer alltid att arbeta för Tyresö golfbanas bästa.

Tyresö golf skissförslag 2017


".(6591*3941)."