Sök

Kategorier

Bästsäljare

Extrapriser

Tillverkare

Flygbild över Tyresö Golfbana 2016

Tyresö Golf flygbild

På den här sidan kommer vi att presentera uppdaterad information om planerade förändringar.

2017-09-19

Med anledning av det nya detaljplanearbetet med pågående samråd, 19 september - 10 oktober 2017, för hotell, golf och bostäder, vill vi från Tyresö Golfbanas sida förtydliga att golfbanan inte kommer att påverkas i någon större omfattning.

Tyresö golfbana är idag en bana med par 65 och det kommer vi att ha även efter att den planerade byggnationen är klar. I nedanstående skiss förändras hål 1 från par 4 till par 3, däremot förlängs hål 17 från par 3 till par 4. 

Vi på Tyresö golf tror på utveckling och förnyelse av Bäverbäcksområdet och kommer alltid att arbeta för Tyresö golfbanas bästa.

Tyresö golf skissförslag 2017

Tyresö golf flygbild 1       Tyresö golf flygbild 4

Tyresö golf flygbild 9       Tyresö golf flygbild 10


".(4399*3766)."