Sök

Kategorier

Bästsäljare

Extrapriser

Tillverkare

Tyresö golf banner lokala regler

LOKALA REGLER FÖR TYRESÖ GOLF

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3
samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i shopen samt på hemsidan www.alecsgolf.se.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben, såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out-of-bounds (Regel 18.2)

   a. Out-of-bounds mellan hål 12 och hål 14 gäller endast vid spel på hål 14.

   b. Staketet bakom green på hål 3 och hål 13 markerar out-of-bounds

2. Pliktområden (Regel 17)

   a. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål nr 2 och 3 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Greener (Regel 13)

   a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

      • Spelaren

      • Klubban som används av spelaren för att slå slaget eller

      • Ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
        Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

   a. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste då spela en ny boll         utan plikt från där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 för vad som ska göras)

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

   a. Mark under arbete

      a. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre

      b. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

      c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

      d. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket              lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

   b. Oflyttbart tillverkat föremål

      a. Pinnar som markerar intern out-of-bounds mellan hål 12 och hål 14 är oflyttbara tillverkat föremål vid spel på hål 12.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

   a. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler         (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


Beslutade av Tyresö Golf 2022-07-04

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Säkerheten på banan

Vi sätter säkerheten på banan i främsta rummet. På grund av banans layout måste av säkerhetsskäl extra stor hänsyn tas till banarbetare och spelare som befinner sig inom räckhåll på banan.

Spelare som befinner sig på ett hål med "högre" nummer har normalt företräde. 

Banarbetare, tar rimlig hänsyn till spelet men har ALLTID företräde och ger signal(uppsträckt arm) när det är okej att slå.

 

Överträdelse mot dessa regler och förbud beivras med att den skyldige spelaren tilldelas varning. Två varningar inom loppet av två månader leder till spelförbud på Tyresö Golf under två veckor.

Snabbt och trivsamt spel på banan


"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er"

Speltempot hålls genom att:

 • Hålla kontakt med bollen framför
 • Om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • Gå inte i klunga till varje spelares boll, utan gå direkt till din egen.
 • Bollar med med färre antal spelare än bollen framför ska erbjudas att bli igenomsläppta av bollar med fler spelare för att undvika onödig väntan på banan 
 • Förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din tur att spela
 • Ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt
 • Den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål
 • Hjälpa till att se var bollar tar vägen
 • Släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 1 minut
 • Putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar
 • Den som hålat ut tar flaggan
 • Slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad eller out-of-bounds. (för pliktområde gäller att bollen "säkert eller så gott som säkert" är förlorad i pliktområdet för att du ska kunna ta lättnad enligt reglerna för pliktområde)
 • Spelare som vill fortsätta utan paus efter nio hål har rätt att passera boll som tagit paus

 

Se till att spelet flyter utan onödiga avbrott. En 18-hålsrunda för en fyrboll på Tyresö Golf ska inte behöva ta mer än 3 1/2 timmar! 

 

Etikett 

För allas trivsel tillämpar vi på Tyresö Golf vårdad klädsel. Klädsel såsom hantverkarbyxor, träningsoverall, gymnastikkläder samt solkläder(T-shirts och badshorts) är exempel på kläder som passar bättre vid andra tillfällen än vid golfspel.

 

Visa respekt mot varandra och banan genom att laga nedslagsmärken, lägga tillbaka torv samt fylla i era uppslagna torvor på tee.

 

Bunkerkrattor

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.

 

Vagnar

Vagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

Hundar

Får medföras i koppel under sällskapsspel, dock ej vid tävlingsspel.

Peggar på tee

Ta bort era gamla och använda peggar från tee, slå inte ner dom i marken då detta skadar våra klippare.


".(4210*4778)."