Sök

Kategorier

Bästsäljare

Tillverkare

Tyresö golf banner lokala regler

            

LOKALA REGLER 2019 FÖR TYRESÖ GOLF

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till

3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i shopen och på hemsidan www.alecsgolf.se.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.       Out-of-bounds (Regel 18.2)

           Out-of-bounds mellan hål 12 och hål 14 gäller endast vid spel på hål 14.

           Staketen bakom green på hål 3 och hål 13 markerar out-of-bounds.

2.       Pliktområden (Regel 17)

           Det röda pliktområdet på vänster sida om hål nr 2 och 3 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3.       Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

           Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll              utan plikt från där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 för vad som ska göras)

4.       Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan  

           Mark under arbete

  1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremålsom får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbetefrån vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
 1.  Oflyttbart tillverkat föremål
  1. Pinnar som markerar intern out-of-bounds mellan hål 12 och hål 14 är oflyttbara tillverkat föremål vid spel på hål 12.

5.       Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

           Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre                  signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).                       Plikt se Regel 5.7b.

 1. Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Beslutade av Tyresö Golf 2019-02-14

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Banpersonal

Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men tar rimlig hänsyn till spelet.

Invänta klartecken  (uppsträckt arm) innan du slår.

Bunkerkrattor

Krattorna skall ligga i bunkern och i spelriktningen.

Hundar

Får medföras kopplade under sällskapsspel. Dock ej vid tävlingsspel.

Bagvagnar

Bagvagnar får ej dras över tee. Inte heller på foregreen eller mellan green och greenbunkrar. Detta

gäller givetvis också golfbilar eller golfmopeder.

Peggar på tee

Ta bort era gamla och använda peggar från tee, slå inte ner dom i marken.

Hål nr: 5 och 17

När ni har kommit upp på green, gå åt sidan, och vinka fram bakomvarande boll.

 


".(6426*6811)."